BEOGRAFIJA, Art forum DrugDrugu Projekcija filma: Da li ste videli ovu ženu? Matija Gluščević, Dušan Zorić, 2022 / Фильм «Вы видели эту женщину?

18 Jun 2024 u 20:00
BEOGRAFIJA, Art forum DrugDrugu Projekcija filma: Da li ste videli ovu ženu? Matija Gluščević, Dušan Zorić, 2022 / Фильм «Вы видели эту женщину?

BEOGRAFIJA, Art forum DrugDrugu
18.juna 2024 u 20:00 čas. Velika bioskopska dvorana CK Vlada Divljan.
Projekcija filma: Da li ste videli ovu ženu?
Matija Gluščević, Dušan Zorić, 2022, 1h 19m

“Da li ste videli ovu ženu?” Egzistencijalna drama sa elementima fantazije i nadrealnog. Film je podeljen na tri poglavlja, tri čina koji prate tri različita života istoimene srednjovekovne žene - Draginje. Ne birajući sredstva i često zanemarujući sopstveni razum, svaka Draginja na svoj način pokušava da “iskoči iz svoje kože”. Svako poglavlje je novi Draginjin karakter i nova šansa koju ona dobija nakon suočavanja s prethodnim neuspehom.
Film je osvojio nagrade na nekoliko filmskih festivala. Ovo je moderno srpsko kino, koje često nije dostupno gledaocima koji ne govore srpski ili engleski jezik. U okviru programa DrugDrugu KINO film se prikazuje na originalnom jeziku (srpskom) sa ruskom titlovima.

Karte se mogu kupiti preko prodajne mreže TICKETS.RS

Vaš Centar za kulturu Vlada Divljan.
Dobrodošli!!!

(RU)
Фильм «Вы видели эту женщину?» — это экзистенциальная драма с элементами фэнтези и сюрреализма. Фильм разделен на три главы, три акта, которые рассказывают о трех разных жизнях женщины средних лет — Драгини. Не выбирая средств и часто пренебрегая здравым смыслом, каждая версия Драгини пытается «выскочить из собственной кожи» по-своему. Каждая глава — это новый персонаж Драгини и новый шанс, который она получает после столкновения с предыдущей неудачей.
Фильм завоевал награды нескольких кинофестивалей. Это современное сербское кино, которое зачастую недоступно зрителям, не говорящим на сербском и английском языках. В рамках программы DrugDrugu KINO фильм демонстрируется на языке оригинала (сербском) с русскими субтитрами.
Купить билеты вы можете на сайте tickets.rs