ŠKOLA MUZIČKE PRODUKCIJE

Muzički studio „Ambitus“ organizuje kurs "Uvod u muzičku produkciju"

Kurs podrazumeva:

  • Home recording studio
  • Project recording studio
  • DAW (Digital Audio Workstation)

Nastavu će izvoditi Dejan Đurović dipl.prof.muzike, kompozitor, aranžer, producent i Branko Isaković, renomirani pop-rock muzičar, kompozitor, aranžer, producent .

Program je osmišljen tako da polaznici, sa ili bez osnovnog muzičkog predznanja pohađaju kurs u trajanju od 4 meseca. 
Broj polaznika je maksimalno 10.

Sadržaj:

Polaznici bi se tokom kursa usavršili u radu sa digitalnom i analognom tehnikom u muzičkom studiju, koji je na nivou gore navedenih Home recording studio i Project  recording studio. Pod tim se podrazumeva teoretsko i praktično uvođenje u korišćenje analogne i digitalne opreme (uređaja) za snimanje instrumenata i vokala (mikrofoni, mikrofonska predpojačala, konverteri, digitalni mikser, efekt procesori, kompresori, limiteri..), korišćenje studija - „gluve sobe" tj. akustičko-produkcijski tretman akustičnih instrumenata (gudačkih, duvačkih, udaraljke, bubnjevi) tokom usnimavanja, električnih instrumenata (električna gitara, bas, sintisajzeri i drugi digitalni instrumenti) tokom usnimavanja i vokali (vokalni solisti i grupe) tokom usnimavanja (snimanje glavnog  "lead" vokala i snimanje pratećih „back" vokala). Kompletna obuka se bazira na korišćenju DAW-a (Digital Audio Workstation), a u slučaju našeg kursa „Cubase"-a („Steinberg") za potrebe aranžiranja, snimanja i miksanja muzičkog dela. Za potrebe audio obrade („editing") zvučnog zapisa, kao i finaliziranje snimka za dalju upotrebu („mastering") koristi se program „Wavelab" („Steinberg"). Kurs predviđa obuku za korišćenje VST plug-inova kao i VST instrumenata.

Proces muzičkog produciranja  se odvija sledećim redosledom:

- Tracking... snimanje instrumenata i vokala

- Mixing... miksanje muzičkog dela je najkompleksniji proces muzičke produkcije.

U miksanje spada „editing" tj. priprema za miksanje. Pod miksanjem se podrazumeva kompletno zvučno, frekventno i dinamičko nameštenje-podešavanje individualnih vokalnih i instrumentalnih traka-snimaka u cilju stvaranja kompletnog-sjedinjenog zvučnog zapisa koji mora odgovarati estetsko-tehničkim parametrima konkretnog muzičkog dela. To je suština muzičke produkcije, pa samim tim i ovog kursa.

- Mastering... finaliziranje snimka muzičkog dela, za potrebe emitovanja u medijima, kao i štampanja nosača zvuka. Mastering je posebna oblast muzičke produkcije i u našem kursu bi bio zastupljen na nivou osnovnog znanja, pa čak i kao takav iziskuje veliko poznavanje i iskustvo iz predhodna dva nivoa kursa i zato je na samom kraju.

 

Tehnika:

Svi  tehnički  uređaji  koji su potrebni za školu muzičke produkcije  su  obezbeđeni.

 

Dodatne informacije možete dobiti lično u „Ambitus muzičkom studiju“ ili pozivom na telefon:

Dejan Đurović: 064/125-5485, email: ddjurovic71@yahoo.com