Muzičke radionice Artysh Kid za decu uzrasta 3,5 i 4 godine Umetničko udruženje Artysh:Lab

05 Mar 2023 u 11:00
Muzičke radionice Artysh Kid za decu uzrasta 3,5 i 4 godine Umetničko udruženje Artysh:Lab

Muzičke radionice Artysh Kid za decu uzrasta 3,5 i 4 godine Umetničko udruženje Artysh:Lab Muzičke radionice Artysh Kid za decu uzrasta 3,5 i 4 godine imaju za cilj aktivno učestvovanje dece i roditelja u muzičkim aktivnostima koje uključuju pokret kao spontanu i neodvojivu reakciju na muziku. Oslanjaju se na metodu rada Žaka Dalkroza. Deca i roditelji učestvuju u aktivnostima bez rekvizita i sa rekvizitima kao što su dečije udaraljke i šarene marame. Aktivnosti se izvode uz muziku koja se izvodi uživo na klaviru i pušta preko nosača zvuka. Radionice predstavljaju kontinuiran program do kraja juna 2023. sa tri termina mesečno. Autor i voditelj radionica je Neda Aleksić, specijalista muzičke umetnosti (pijanistkinja i pedagog), edukant za sticanje zvaničnog Dalcroze certificate u Barseloni, Španija i doktorand na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, Hrvatska. Istraživačko polje autorke jeste psihomotorni razvoj deteta u ranom uzrastu kroz muziku i pokret. Trajanje jedne radionice je 45 minuta. Za prisustvo na radionici predviđeno je da bude jedan odrasli sa detetom. Broj prisutnih je ograničen na 12oro dece sa roditeljima. Za dolazak na radionice nije potrebno da imate muzičko obrazovanje ili neko posebno predznanje. Potrebno je da obučete udobnu odeću, rekvizite dobijate na licu mesta po potrebi i aktivnosti se izvode na podnoj podlozi za koju se izuvamo. Prijave za radionicu su stalno otvorene i prijavljene raspoređujemo prema raspoloživim mestima.Radionice će se odvijati nedeljom u 11h. Sve dodatne informacije možete dobiti putem mejla artysh.lab@gmail.com ili na broj telefona 065/6686506, kontakt osoba Neda Aleksić.