Pozorišna predstava "OBIČNA PRIČA"

21 Apr 2024 u 19:00
Pozorišna predstava "OBIČNA PRIČA"

20. i 21. Aprila  2024. god. u 19:00 čas.
Centar za kulturu “Vlada Divljan”

Srpska predstava Kirila Serebrenikova: projekat Gogolj Centra 

Pozorišna predstava “Obična priča”. Reditelj: Kiril Serebrenikov, pozorišni i filmski reditelj.

“Obična priča” je roman koji je napisao ruski klasik Ivan Gončarov 1847. Poznati zaplet interpretiran iz ugla novih okolnosti, u izvođenju ruskih i srpskih glumaca. Predstava se izvodi na dva jezika i potpuno je prilagođena kako bi je mogla pratiti i ruska i srpska publika.

Kupiti ulaznice možete na sajtu tickets.rs.

https://tickets.rs/event/obicna_prica_11718
https://tickets.rs/event/obicna_prica_11719

Kiril Serebrenikov je pozorišni (drama, opera i balet) i filmski reditelj. Osnivač je pozorišta Gogolj Centar. Autor produkcija u Moskovskom umetničkom pozorištu „Čehov“, pozorištu „Puškin“, „Sovremenik“, Narodnom pozorištu Letonije, Nemačkom Deutsches Theater-u u Berlinu, Thalia Theater-u u Hamburgu. Leta 2022. njegova predstava “Crni monah” je otvorila Pozorišni festival u Avinjonu.

Godine 2022. Serberenikov je proglašen za evropskog operskog Reditelja godine. Njegove postavke se daju u pozorištu Komische Oper u Berlinu, operskim pozorištima u Štutgartu i Cirihu, Državnoj operi u Beču i Bavarskoj, Narodnoj operi i baletu u Amsterdamu.

Filmovi koje je Serebrenikov režirao, “Učenik”, “Leto”, “Petrovi pod gripom”, “Žena Čajkovskog”, učestvovali su u glavnom takmičarskom programu Festivalâ u Kanu i Veneciji. 

U avgustu 2018. Kiril Serebrenikov je postao komandant francuskog Ordena umetnosti i književnosti.

Glumci:
Filip Avdejev, Luka Grbić, Aleksej Agranovič, Danica Maksimović, Dragana Varagić, Kristina Jovanović, Marija Poježajeva, Irina Tepluhova, Marina Đorđević, Davor Perunović, Danijela Stojanović, Ana Zavtur, Jovan Stamatović-Karić, Luka Abramović

Instagram: https://www.instagram.com/drugdrugudrugdrugu/

 


 

Сербский спектакль Кирилла Серебренникова: проект Гоголь-Центра

 

Спектакль „Obična Priča“ («Обыкновенная история»). Режиссёр-постановщик спектакля — Кирилл Серебренников.

"Обыкновенная история" — роман, написанный русским классиком Иваном Гончаровым в 1847 году.  Он был впервые поставлен в 1966 году в московском театре "Современник". 

Известный сюжет в новых предлагаемых обстоятельствах, с участием российских и сербских актёров. Спектакль будет играться на двух языках и полностью адаптирован к восприятию как сербским, так и русскоговорящим зрителем.

Купить билеты вы можете на сайте tickets.rs:

https://tickets.rs/event/obicna_prica_11718
https://tickets.rs/event/obicna_prica_11719

Актёры:  Филипп Авдеев, Лука Грбич, Алексей Агранович, Даница Максимович, Драгана Варагич, Кристина Йованович, Мария Поезжаева, Ирина Теплухова,  Давор Перунович, Даниэла Стоянович, Анна Завтур, Йован Стаматович-Карич, Лука Абрамович.

Instagram: https://www.instagram.com/drugdrugudrugdrugu/ 

 

Dobrodošli !!!

Vaš Centar za kulturu “Vlada Divljan”