Srpska predstava Kirila Serebrenikova: projekat Gogolj Centra  Pozorišna predstava “Obična priča”.

16 Feb 2024 u 19:00
Srpska predstava Kirila Serebrenikova: projekat Gogolj Centra  Pozorišna predstava “Obična priča”.

16. i 17. Februara 2024. god. u 19:00 čas. Centar za kulturu “Vlada Divljan”
Srpska predstava Kirila Serebrenikova: projekat Gogolj Centra 
Pozorišna predstava “Obična priča”.
Reditelj: Kiril Serebrenikov, pozorišni i filmski reditelj.

“Obična priča” je roman koji je napisao ruski klasik Ivan Gončarov 1847.
Poznati zaplet interpretiran iz ugla novih okolnosti, u izvođenju ruskih i srpskih glumaca.

Predstava se izvodi na dva jezika i potpuno je prilagođena kako bi je mogla pratiti i ruska i srpska publika.

Ulaznice možete kupiti na sajtu tickets.rs.

Kiril Serebrenikov je pozorišni (drama, opera i balet) i filmski reditelj. Osnivač je pozorišta Gogolj Centar. Autor produkcija u Moskovskom umetničkom pozorištu „Čehov“, pozorištu „Puškin“, „Sovremenik“, Narodnom pozorištu Letonije, Nemačkom Deutsches Theater-u u Berlinu, Thalia Theater-u u Hamburgu. Leta 2022. njegova predstava “Crni monah” je otvorila Pozorišni festival u Avinjonu.
Godine 2022. Serberenikov je proglašen za evropskog operskog Reditelja godine. Njegove postavke se daju u pozorištu Komische Oper u Berlinu, operskim pozorištima u Štutgartu i Cirihu, Državnoj operi u Beču i Bavarskoj, Narodnoj operi i baletu u Amsterdamu.
Filmovi koje je Serebrenikov režirao, “Učenik”, “Leto”, “Petrovi pod gripom”, “Žena Čajkovskog”, učestvovali su u glavnom takmičarskom programu Festivalâ u Kanu i Veneciji. 
U avgustu 2018. Kiril Serebrenikov je postao komandant francuskog Ordena umetnosti i književnosti. Glumci: Filip Avdejev, Luka Grbić, Aleksej Agranovič, Danica Maksimović, Dragana Varagić, Kristina Jovanović, Marija Poježajeva, Irina Tepluhova, Davor Perunović, Danijela Stojanović, Ana Zavtur, Jovan Stamatović-Karić, Luka Abramović
Instagram: https://www.instagram.com/drugdrugudrugdrugu/  

Сербский спектакль Кирилла Серебренникова: проект Гоголь-Центра
Спектакль „Obična Priča“ («Обыкновенная история»). Режиссёр-постановщик спектакля — Кирилл Серебренников.
"Обыкновенная история" — роман, написанный русским классиком Иваном Гончаровым в 1847 году.  Он был впервые поставлен в 1966 году в московском театре "Современник". 
Известный сюжет в новых предлагаемых обстоятельствах, с участием российских и сербских актёров.
Спектакль будет играться на двух языках и полностью адаптирован к восприятию как сербским, так и русскоговорящим зрителем.
Купить билеты вы можете на сайте tickets.rs
Актёры: Филипп Авдеев, Лука Грбич, Алексей Агранович, Даница Максимович, Драгана Варагич, Кристина Йованович, Мария Поезжаева, Ирина Теплухова, Давор Перунович, Даниэла Стоянович, Анна Завтур, Йован Стаматович-Карич, Лука Абрамович.
Instagram: https://www.instagram.com/drugdrugudrugdrugu/   

Dobrodošli !!!
Vaš Centar za kulturu “Vlada Divljan”