Direktor Ljubiša Đurović: sumiranje utisaka na kraju godine i najava novih dešavanja

21 Dec 2019 u 12:00
Direktor Ljubiša Đurović: sumiranje utisaka na kraju godine i najava novih dešavanja

Gostovanje g.Ljubiše Đurovića na TV KOPERNIKUS, 21.12.2019.g.

 

Gostovanje g.Ljubiše Đurovića na Radiju SERBONA - Beograd, 23.11.2019.g.