ŠKOLA TEHNIKE PEVANJA

Najlepši instrument je ljudski glas

Dragi naši Palilulci, građani Beograda, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da Centar za kulturu ''Vlada Divljan'', u saradnji sa profesorkom pevanja Milicom Stojčev (master muzički umetnik), pokreće školu TEHNIKE PEVANjA.

Kao što znate, za svakog talentovanog pevača kvalitetan kurs tehnike pevanja omogućava sticanje novih znanja i savladavanje vokalne tehnike, a pruža i odgovore na mnoge nedoumice koje imaju pevači, a sve u cilju formiranja glasovnog aparata i kvalitetnog izvođenja nekog muzičkog dela. S obzirom da ničiji glas nije formiran i savršen sam po sebi, primorati ga da svesno radi za potrebe vokalnog izvođenja je jako složen zadatak, ali ostvarljiv uz strpljivo vežbanje i uz dobrog instruktora. 

Tehnika pevanja je važna i potrebna svakom talentovanom pevaču koji je željan da uči, savlada i usavršava svoje glasovne sposobnosti, vodeći računa o tome da ne ugrozi stil ili žanr pevanja za koji se odluči u našem Centru (zabavna muzika, strana, solo pevanje, narodna…). Takođe, rad sa profesorkom Stojčev je i najbolja priprema za sve vrste takmičenja i javnih nastupa razlčitog tipa. 

Zato je važno da postoji stručno lice,u koje će pevač steći poverenje i koje će pratiti u kom pravcu se razvija glas svakog polaznika. Isto tako, deo obuke će obuhvatiti i objašnjenje osnovnih pojmova iz oblasti anatomije, fiziologije, akustike, i fonetike, kao nauke koja pomaže da svako upozna svoj vokalni instrument i pristupi radu na njegovom usavršavanju.

Tokom kursa, značajna pažnja biće usmerena ka tehnici pevanja, pravilnom disanju, greškama koje se javljaju u pevanju, njihovim uzrocima i posledicama, muzičkim ukrasima, dikciji, fraziranju, dinamičkom senčenju, stavu i držanju prilikom nastupa i ostalim stvarima važnim za svakog pevača.

Sve što naučite u našoj ŠKOLI TEHNIKE PEVANjA, prikazaćete na završnom koncertu tj. predstavljanju svih naših polaznika na kraju svake godine, na Sceni ''Stamenković'' u Centru za kulturu ''Vlada Divljan''. Tom prilikom, pred publikom, polaznicima će biti uručeni sertifikati, kao priznanje za napredak koji su ostvarili tokom godine. Naravno, iz godine u godinu, uz želju za daljim napredovanjem i usavršavanjem, ostvarivaćete veće vokalne rezultate, kao i priznanja u vidu višeg stepena sertifikata.

Časovi se organizuju dva puta nedeljno u trajanju od četrdeset pet minuta, u salama i učionicama Centra za kulturu, opremljenim projektorima, klavirima i svom ostalom opremom, neophodnom za izvođenje nastave.

Za sve informacije u vezi sa školom tehnike pevanja (termini, grupe itd), javite se na telefon profesorke Milice Stojčev: 064/ 56 59 404.

Uz talenat, vašu volju i želju, obostrano ćemo uživati u širenju znanja, ličnom napredovanju, lepom glasu i divnoj umetnosti.