MUZIČKA ŠKOLA

Muzička škola se odvija u kabinetu posebne namene sa potrebnim instrumentima. U skladu sa interesovanjem polaznika u Ustanovi se može učiti gitara, harmonika, klavir i sintisajzer.