Šminkernice

Izvođačima su na raspolaganju i dve šminkernice sa kupatilima.